# اخبار

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

دانلود فایل PDF زمان بندی در لینک زیر: فایلPDF زمان بندی انتخاب واحد دانشگاه  زمان انتخاب واحد ورودی 91 ، چهارشنبه 16 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید