برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

دانلود فایل PDF زمان بندی در لینک زیر:

فایلPDF زمان بندی انتخاب واحد دانشگاه 

زمان انتخاب واحد ورودی 91 ، چهارشنبه 16 بهمن 1392 میباشد 

/ 0 نظر / 31 بازدید